Nedelja, 25 September 2022
 
 
Domov

Splošni pogoji natisni E-pošta

POZORNO PREBERITE - POMEMBNO OBVESTILO: Pogoji uporabe portala kupi-hiso.si (v nadaljevanju portala) predstavljajo pravni dogovor med končnim uporabnikom (posamezno fizično ali pravno osebo) in podjetjem Reximus. za uporabo portala nepremicnine.net in z njim povezanih storitev. Kadar uporabnik dostopa do portala alli ga kako drugače uporablja, ga zavezujejo določila teh pogojev uporabe. Uporabnik, ki se s temi pogoji uporabe ne strinja, portala in z njim povezanih storitev ne sme uporabljati.

POGOJI UPORABE PORTALA KUPI-HISO.SI

Lastnik in upravljalec portala je Reximus Vrvarska pot 3, ki je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, vložna št., osnovni kapital je EUR, matična št. 3633144, identifikacijska št. za DDV SI43164951.

Ti pogoji uporabe se nanašajo na spletno stran kupi-hiso.si in vse druge izdelke in storitve na spletnem mestu http://www.kupi-hiso.si  in vseh spletnih straneh pod to domeno. Ti pogoji uporabe ne vključujejo storitev oglaševanja na, saj zanje veljajo ločeni splošni pogoji.

 

UPORABNIKI IN VSEBINA STORITVE

Storitve portala, ki je dostopen na internetu na domeni http://www.kupi-hiso.si  so namenjene vsem, ki imajo dostop do interneta in sprejmejo pogoje uporabe portala in se zavežejo, da bodo storitve uporabljali izključno v osebne, nekomercialne namene v skladu z veljavno zakonodajo, načeli morale in etike ter temi pogoji uporabe.

Portal uporabnikom omogoča pregledovanje vpisanih in objavo lastnih oglasov za nepremičnine.

 

VNOS IN VSEBINA OGLASOV

Fizične osebe, ki se s posredovanjem z nepremičninami ne ukvarjajo profesionalno, lahko na portalu brezplačno objavijo mali oglas s ponudbo oz. povpraševanjem po nepremičnini.

Poslovni subjekti in fizične osebe, ki se s posredovanjem z nepremičninami ukvarjajo profesionalno lahko na portalu objavijo svojo ponudbo oz. povpraševanje le po predhodnem dogovoru z družbo Reximus.

Uporabnik se zavezuje, da bo pri vnosu oglasa spoštoval naslednja navodila:

 • oglas mora biti napisan v slovenskem jeziku
 • vsebina oglasa mora biti resnična, pravilna, aktualna
 • vsebina oglasa ne sme biti nezakonita, škodljiva, zavajajoča, sporna, moralno neprimerna ali žaljiva, zlasti ne sme predstavljati kršenja pravic intelektualne lastnine
 • vsebina oglasa ne sme biti identična oglasu (popolnoma prepisan oglas drugega uporabnika), ki je že vpisan v portal nepremicnine.net
 • vsebina oglasa se mora nanašati na nepremičninsko ponudbo (izključno prodaja, nakup, oddaja ali najem nepremičnine)
 • vsebina oglasa se mora nanašati izključno na predmet ponudbe in prepovedano je v oglas vpisovati kakršne koli druge podatke, ki se ne nanašajo na konkretno, posamezno nepremičninsko ponudbo
 • vsebina oglasa se mora nanašati le na posamezno nepremičnino in ne sme vsebovati podatkov za več ločenih, nepovezanih nepremičnin
 • kontaktni podatki morajo biti resnični
 • uporabnik mora v primeru oglaševanja prodaje ali oddaje imeti ustrezne pravice na nepremičnini, ki mu dajejo možnost razpolaganja s to nepremičnino
 • uporabnik ne sme objaviti oglasa za katero koli tretjo osebo ali objaviti kontaktnih podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja.

Vsebina oglasa za namene teh pogojev uporabe pomeni vso vsebino, ki jo je na portalu objavil posamezni uporabnik in vsebuje zlasti besedilo oglasa in slike oglaševane nepremičnine.

Reximus si pridržuje pravico do neobjave ali izbrisa objave celotne vsebine ali katerega koli dela oglasa, v kolikor ta predstavlja kršitev teh pogojev uporabe, zakonskih določil, ki jih določa zakon o nepremičninskem posredovanju ali zakon o medijih in oglaševanju, oz. v kolikor ni v skladu z uredniško politiko.

REGISTRACIJA UPORABNIKOV

Uporabnik, ki želi izkoristiti vse funkcionalnosti portala in na njem objavljati lastne male oglase se mora predhodno registrirati. Registracija fizičnih oseb, ki se s posredovanjem z nepremičninami ne ukvarjajo profesionalno, poteka preko spletnega vmesnika, v katerega uporabnik vnese svoje podatke.

Uporabnik se zavezuje, da bo pri registraciji spoštoval naslednja navodila:

 • vpisani podatki, zlasti kontaktni podatki morajo biti popolni in resnični; izdajanje za tretjo osebo oz. vpisovanje podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja je prepovedano
 • vsak uporabnik ima lahko le eno uporabniško ime.

Registracijo poslovnih subjektov in fizičnih oseb, ki se s posredovanjem z nepremičninami ukvarjajo profesionalno opravi podjetje Reximus na podlagi sklenjenega dogovora o oglaševanju na portalu.

 

VSEBINA PORTALA

Reximus nima vpliva na vsebino malih oglasov, ki so objavljeni na portalu, saj je to vsebina, ki jo na portal vnesejo uporabniki samostojno. Posledično Reximus ne prevzema nobene odgovornosti za resničnost objavljenih podatkov, ki jih vpisujejo poslovni subjekti ali fizične osebe.

Vsak dogovor o nakupu / prodaji nepremičnine, objavljene na portalu, je dogovor zgolj med kupcem in prodajalcem, ki nepremičnino prodaja oz. kupuje in ne povzroči nikakršnega posrednega ali neposrednega pogodbenega odnosa med kupcem, prodajalcem ter družbo Reximus.

V primeru, da je vsebina v nasprotju s temi pogoji uporabe ali veljavno zakonodajo lahko kdorkoli o tem obvesti Reximus po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. . Reximus bo po preveritvi navedb ustrezno ukrepal in po potrebi odstranil sporne vsebine.

V povezavi z zgornjo obveznostjo si Reximus pridržuje pravico do izbrisa malega oglasa, če meni, da oglas kot celota ali njegov del ne ustreza tem pogojem uporabe ali krši oz. bi lahko predstavljal kršitev veljavne zakonodaje. Prav tako si Reximus pridržuje pravico, da iz istega razloga izbriše posameznega uporabnika in mu onemogoči uporabo portala.

 

DOVOLJENA UPORABA

Storitve portala je dovoljeno uporabljati zgolj za osebno, nekomercialno uporabo, razen če ni s temi pogoji uporabe ali s posebnim dogovorom drugače določeno. Prepovedano je kakršno koli kopiranje vsebine portala, zlasti vsebine objavljenih malih oglasov, njihovo spreminjanje ter vključevanje v drugo spletno stran, izdelek ali storitev, razen kopiranja posameznih rezultatov za osebno, nekomercialno uporabo in razen uporabe, ki je izrecno dovoljena s posameznimi storitvami portala.

Prepovedano je "meta" iskanje po portalu. Prepovedana je uporaba avtomatskih poizvedb ali drugih robotov, ki avtomatsko pridobivajo podatke iz portala ali na drugačen način avtomatsko posegajo v portal ali komunicirajo s portalom. Prepoved »meta« iskanja in prepoved uporabe robotov ne velja za splošne spletne iskalnike (universal search engines). Splošni spletni iskalniki so iskalniki, ki iščejo in objavljajo povezave na vse spletne strani iz določenega geografskega območja in niso omejeni glede na vsebino, panogo, tipe datotek in/ali druge značilnosti, kot je to pri vertikalnih / specializiranih iskalnikih. Vsak robot mora spoštovati tudi pravila www.robotstxt.org. Za vsako komercialno uporabo portala nepremicnine.net je potrebno skleniti predhoden dogovor z družbo Reximus.

Informacije in gradiva, ki so prikazana na portalu, uporabniki lahko naložijo z mreže za osebno domačo rabo, pri čemer je prepovedano spreminjati označbe avtorskih pravic, druga obvestila o pravicah intelektualne lastnine ali obvestila o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na portalu ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja Reximus, je prepovedano.

Uporabniku so izrecno prepovedana vsa naslednja dejanja, za katera se uporabnik izrecno zavezuje, da jih ne bo izvajal niti poskušal izvajati:

 • uporaba storitve z namenom objavljanja ali propagiranja katere koli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo
 • uporaba groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja v komunikaciji ter izražanja, ki bi lahko kršil osebnostne pravice tretjih oseb
 • komuniciranje z drugimi uporabniki v imenu tretjih oseb
 • uporaba osebnih podatkov tretje osebe brez njenega soglasja
 • objavljanje neresničnih, nezakonitih, škodljivih, zavajajočih, spornih, moralno neprimernih ali žaljivih vsebin
 • izrabljanje storitve v komercialne, nelegalne ali kakršne koli druge namene od tistih, ki so določeni v teh pogojih uporabe, npr. zlasti objavljanje oglasov, ki tematsko ne sodijo na portal nepremicnine.net
 • distribuiranje avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe
 • uporaba računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitve in njegovi programski ter strojni opremi ter telekomunikacijskim napravam ali elektronskemu komunikacijskemu omrežju
 • kakršno koli poseganje ali poskus poseganja v programsko in/ali izvorno kodo storitve z namenom ali posledico spremeniti pogoje delovanja storitve; zlasti omogočiti uporabo storitve z drugega spletnega mesta ali dobiti dostop do podatkov o tretjih osebah
 • kakršni koli poskus pridobiti, zbirati, uničevati, spreminjati in/ali shranjevati osebne podatke drugih uporabnikov in podatke, ki jih ti uporabniki vnesejo z namenom uporabe storitve.

 

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Vsa vsebina portala nepremicnine.net je avtorsko pravno zaščitena kot individualne stvaritve oziroma kot podatkovne zbirke. Varstvo zajema zlasti podatke, besedila, multimedijske vsebine, programsko opremo ter HTML, java in flash izvorno kodo. Avtorsko pravno zaščitene vsebine je dovoljeno uporabljati zgolj za zasebne namene, vkolikor posamezen način uporabe ni prepovedan s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo.

Uporabnik z vnosom podatkov v spletni vmesnik portala prenaša na Reximus materialne avtorske pravice na vseh vnesenih vsebinah in sicer izključno tiste, ki so potrebne za namen objave na portalu nepremicnine.net, v časopisu Nepremičninski oglasi ter v vseh drugih medijih družbe Reximus in njegovih povezanih družb v smislu 527. člena ZGD-1, pri čemer pa je prenos neizključen, ter časovno in teritorialno neomejen. Prenos pravic lahko uporabnik prekliče, tako da sam izbriše oglas. Uporabnik jamči družbi Reximus pod odškodninsko odgovornostjo, da za vse vsebine, ki jih objavi na portalu nepremicnine.net, razpolaga z ustreznimi materialnimi avtorskimi pravicami ter se zavezuje, da bo družbi Reximus povrnil vso škodo, ki bi mu zaradi kršitve te zaveze nastala.

Uporabnik se izrecno strinja, da Reximus z namenom preprečevanja nepooblaščenega kopiranja vsebin portala vse slike, ki so objavljene na tem portalu v desnem zgornjem kotu označi z vodnim tiskom logotipa »kupi-hiso.si«.


Imetnik registrirane znamke in spletne domene kupi-hiso.si je Reximus in uporabnik ne sme uporabljati znamke kupi-hiso.si v kateri koli obliki za kateri koli namen, razen v primeru, da je uporaba izrecno dovoljena s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo.

 

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Reximus se zavezuje, da si bo prizadeval, da bo celotna vsebina portala visoko kvalitetna in estetska, stalno dostopna, zakonita in ažurna ter da ne bo vsebovala nezakonitih ali moralno spornih elementov kot tudi ne kakršnih koli virusov, trojanskih konjev ali podobnih dejavnikov, ki bi lahko škodovali omrežni infrastrukturi. Kljub temu, pa je storitev portala nepremicnine.net na voljo takšna, kakršna je in brez kakršnega koli jamstva za delovanje.

V zvezi z zagotavljanjem portala veljajo naslednje omejitve odgovornosti, razen če v teh pogojih uporabe ni drugače določeno:

 • ponudnik ne prevzema odgovornosti za vsebino, dostopnost, delovanje in brezhibnost portala.
 • ponudnik ne prevzema odgovornosti za kakršno koli morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi nezmožnosti uporabe portala, zaradi zaupanja v vsebino storitve portala, zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo portala
 • ponudnik ne prevzema odgovornosti za izgubo vsebin in vsebinskih motivov, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti računalnika in neznanja ali nespretnosti uporabnika
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje portala.

Ponudnik si pridržuje pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in za kakršno koli obdobje, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje portala, če meni, da je to potrebno.

Omejitev odgovornosti v teh pravilih uporabe velja pod pogojem, da je v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru neskladnosti velja takšna omejitev odgovornosti, v kakršnem obsegu je dovoljena z veljavno zakonodajo.

VARSTVO PODATKOV

Uporabnik storitve izrecno dovoljuje, da ponudnik z namenom zagotavljanja portala zbira in obdeluje podatke, ki so za ta namen potrebni in sicer:

 • podatki o uporabniku, kot jih je le ta vnesel v portal
 • podatki o oddanih oglasih
 • podatki o pregledanih oglasih
 • podatki o IP naslovu uporabnika
 • podatki o času uporabe portala.

Ponudnik se zavezuje, da zgoraj navedenih podatkov o uporabniku ne bo posredoval tretjim osebam z izjemo povezanim osebam, ki ponudniku zagotavljajo določene podporne storitve, potrebne za delovanje storitve ter v primeru suma kršitve teh pogojev uporabe tudi ostalim osebam (zlasti državnim organom), katerih sodelovanje je potrebno pri pregonu kršitelja.

Uporabnik izrecno dovoljuje ponudniku, da mu periodično, brezplačno z namenom direktnega marketinga pošilja sporočila o njegovih lastnih storitvah in izdelkih in storitvah in izdelkih povezanih oseb v smislu ZGD-1.

Uporabnik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo.

 

SPREMEMBA POGOJEV UPORABE

Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko kadar koli spremeni te pogoje uporabe, če meni, da je to potrebno. Spremenjeni pogoji uporabe veljajo od objave na spletni strani in se uporabljajo za posameznega uporabnika od njegovega sprejema teh novih pogojev.

Ribnica, oktober 2009

Zadnjič posodobljeno: Torek, 10 November 2009 00:30